ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

ปั้มไฟฟ้าระบบน้ำมัน รุ่น CESMA

ติดต่อผู้ขาย

Model : CESMA Type
Interval : 2 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
-Voltage 110V/220V

Resistance Oil Lubricators
Electric Type - Interval Time Fixed


ชื่อโมเดล : CESMA Type Resistance Electric Lubricator
คําอธิบาย
- Adjustable Oil Quantity
- Interval Time Fixed
Model : CESMA Type
Interval : 2 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
-Voltage 110V/220V

Features: 
1.CES resistance type electric lubricator series include CESA/B, CESMA/B, CESC and CESS(B) types.The accessories are different by each model. Please refer to the specification for further details.
2.CES series can provide fixed amount of oil with fixed interval time setting. Once connecting to the power, the lubricator works automatically.
3.The interval time could be set up on request (2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minutes), and it is not able to be adjusted by the users.
4.The discharge volume could be set up on request and users can adjust it by themselves. The standard specification of discharge volume is 3-6 cc/stroke, but 1-6 cc/stroke is also available on request.
5.CES series use a Japanese synchronous motor, worm gear and a worm shaft working together.
6.CESB, CESMB and CESC type have float switches for detecting the oil level.
7.The standard specification of the float switch for CESB type and CESMB type are NO contact but for CESC type is NC contact.
◆ Application of Machines Equipment:
1. It is suitable for the machinery which needs fixed interval time and discharge volume.
2. It usually works with desktop lathes or woodworking machinery or press machines.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง