ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ รุ่น SK-505BM-04-AGT

ติดต่อผู้ขาย

บริการติดตั้งระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ รุ่น SK-505BM-04-AGT

IHI FULLAUTO PUMP
SK-505BM-04-AGT
for grease
reservoir capacity: 0.4L.
with a contro box

IHI FULLAUTO PUMP

The IHI fullauto Pump SK-505-AGT Series provides a handy package of lubricating pump combined with a control box which incorporates timers. The pump package is small in size, light in weight and simple in operation. The power supply is provided with high function, which is available for a type of either 100V AC or 200V AC use, a long-hours timer type, or an automatic stop type.

IHI FULLAUTO PUMP

SK-505BM-04-AGT
for grease
reservoir capacity: 0.4L.
with a contro box

FEATURES
1. Being fully automatic, what user should do is only to connect the pump to an AC power supply (100V or 200V), and the pump will be ready for operation.
2. A compact, lightweight design allows the pump package to be installed even in a limited space.
3. The timer causes the lubricating pump to start at constant cycle intervals and the distributor to make cycle operations until lubrication is completed. The stop timer can also cause to stop the pump. (which can be selected by the switch.)
4. A plunger type pump used on the package is provided with high pressure discharge capacity.
5. When combined with the IHI Lubricating System distributors, the Fullauto Pump Package SK-505 AGT ensures appropriate lubrication of a number of bearings.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง