ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

ปั๊มลมระบบจารบี รุ่น SKB-881-2

ติดต่อผู้ขาย

บริการติดตั้งปั๊มลม ระบบจารบี รุ่น SKB-881-2
Model : SKB-881-2 
(for grease)
ปั๊มลม
ระบบจารบี
ขนาด 2 ลิตร

Lubricating pump (air-operated)
Air-operated lubricating pumps for pneumatic lubrication

  

 

Model : SKB-881-2 
(for grease)
ปั๊มลม
ระบบจารบี
ขนาด 2 ลิตร

Features
- This pump is driven by compressed air to feed grease or oil with application of pressure. You can control the pump adequately by opening and closing the air supply path. This pump is small but strong, having a wide range of discharge pressure from 2.9 MPa to 19.6 MPa depending upon the supply air pressure.
- The SKB-881 pump continuously works in a reciprocating manner while the compressed air is supplied and its speed is dependent upon the supply air pressure. So you can get a desired discharge quantity by controlling the supply air pressure. respectively for a relationship between the discharge pressure and the supply air pressure and a relationship between the discharge quantity and the supply air pressure.
- The SKC-800 pump works in a single-shot manner which supplies a preset amount of grease or oil each time air is supplied.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง