ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

ม่านแสงนิรภัยหรือ “Safety Light Curtain” RIKEN: SEII Serie เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เช่น Press Machine  โดยจะไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคนหรือสิ่งของผ่านการตรวจจับของลำแสงเข้าไปอยู่ในโซนอันตรายได้ หากมีการผ่านลำแสงเข้าไป Safety Light Curtain จะส่งสัญญาณไปสั่งหยุดเครื่องจักรทันทีจากข้อบังคับ กฎหมายคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Safety Light Curtain เพื่อป้องกันอันตรายจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 

Product Features
1. Additional built-in self-check circuit checks electronic circuit automatically to monitor operation safety.
2. Efficient design reduces weight by 50% compared to conventional systems.
3. Negative effects of ambient light are reduced compared to the previous SE model.
4. Energy-saving circuitry reduces power consumption by 50%.
5. Down-sized light sensor allows for an expanded working area.
6. Special filter improves strength against staining and tarnishing.

 

 

 

Kinds        
Detective distance Optical axis pitch Protection height No. of optical axis Models
0.4~3M 40mm 200mm 6 SEII-24
    280mm 8 SEII-32
    360mm 10 SEII-40
    440mm 12 SEII-48