ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

Bubble Crusher - AST-02

ติดต่อผู้ขาย

Model : AST-02
pressure : MAX.3MPa
Used grease : NLGl No.0~No.2
Applicable pump : ACG-011FK
Voltage : AC100V/100/115V (50/60/60Hz)
Current value : 0.08/0.09/0.10A (50/60/60Hz)
- ลดขนาดฟองอากาศเพื่อป้องกันปัญหาในการจ่ายจาระบี
- ควบคุมการแยกชั้นของน้ำมันในจาระบี
- สามารถนําจาระบีที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

Bubble Crusher - AST-02

The AST Series Bubble Crusher is an IHI Proprietary Grease Agitation and Circulation System.

 

 

Model : AST-02
pressure : MAX.3MPa
Used grease : NLGl No.0~No.2
Applicable pump : ACG-011FK
Voltage : AC100V/100/115V (50/60/60Hz)
Current value : 0.08/0.09/0.10A (50/60/60Hz)
- ลดขนาดฟองอากาศเพื่อป้องกันปัญหาในการจ่ายจาระบี
- ควบคุมการแยกชั้นของน้ำมันในจาระบี
- สามารถนําจาระบีที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

 

*1. The motor may lock depending on thegrease composition and flow rate. In such a case, apply lower the grease supply pressure and flow rate.
*2. Periodically inspect and clean the internal filter.

Agitation and Circulation Effect
การเปรียบเทียบฟองอากาศ

การเปรียบเทียบการแยกชั้นของน้ำมัน

Agitation and Circulation System Configuration Diagram
         In the agitation and circulation system, the bubble crusher is installed between the pump and the Precise Fluid Dispenser. The circulation circuit is configured with return piping provided from the Precise Fluid Dispenser to the pail. 
*Shorten the piping from the bubble crusher to the Precise Fluid Dispenser to the extent possible.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง