ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

Bubble Crusher - AST Serie

ติดต่อผู้ขาย

- ลดขนาดฟองอากาศเพื่อป้องกันปัญหาในการจ่ายจาระบี
- ควบคุมการแยกชั้นของน้ำมันในจาระบี
- สามารถนำจาระบีที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

Bubble Crusher - AST Serie

The AST Series Bubble Crusher is an IHI Proprietary Grease Agitation and Circulation System

 

 

Model : ACG-011FK-AST
Dispensing volume : 6.3 ㎤/cycle
Pump ratio : 5:1
Dispensing pressure : Max. 2.5 MPa, (with an air pressure of 0.5 MPa)
Supply air pressure : 0.2~0.5MPa
Air consumption : 64 NL/min (with an air pressure of 0.4 MP)
Sensor switch / Low level switch Air solenoid valve voltage : DC24V
Bubble crusher : Same as those for AST-02 above
Used grease : NLGI No. 0~2 (for 1-kg to 2.5-kg pail)
Mass : Approx. 9 kg

- ลดขนาดฟองอากาศเพื่อป้องกันปัญหาในการจ่ายจาระบี
- ควบคุมการแยกชั้นของน้ำมันในจาระบี
- สามารถนำจาระบีที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง