ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

งานตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักรประจำปี

ติดต่อผู้ขาย

บริการงานตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักรประจำปีเพื่อดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอุปกรณ์ต่างๆ

Preventive Maintenance (PM) งานตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักรประจำปี
- เพื่อดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอุปกรณ์ต่างๆ
ประโยชน์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- เพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสบาดเจ็บของพนักงาน
- ช่วยลดค่าเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นของอุปกรณ์ต่างๆลง
- ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นลง
- พร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานประจำวันลง
- ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ (Machine Reliability)

    

 

   

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง