ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 459 9874

งานติดตั้งปั้มจ่ายสารหล่อลื่น ระบบจารบีพร้อมชุดควบคุมAGT และวาล์ว

ภาพหน้างานติดตั้งปั้มจ่ายสารหล่อลื่น ระบบจารบีพร้อมชุดควบคุมAGT และวาล์ว
เพื่อกระจายสารหล่อลื่นไปตามจุดต่างๆที่เข้าถึงยาก อีกทั้งยังลดต้นทุนและลดภาระแรงงานคนได้อย่างมาก