สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   115  
2 Jun 2021   108  
3 Jun 2021   117  
4 Jun 2021   99  
5 Jun 2021   93  
6 Jun 2021   86  
7 Jun 2021   96  
8 Jun 2021   100  
9 Jun 2021   275  
10 Jun 2021   67  
11 Jun 2021   119  
12 Jun 2021   102  
13 Jun 2021   95  
14 Jun 2021   221  
15 Jun 2021   65  
16 Jun 2021   95  
17 Jun 2021   74  
18 Jun 2021   96  
19 Jun 2021   43  
20 Jun 2021   100  
21 Jun 2021   148  
22 Jun 2021   178  
23 Jun 2021   96  
24 Jun 2021   70  
25 Jun 2021   77  
26 Jun 2021   56  
27 Jun 2021   91  
28 Jun 2021   95  
29 Jun 2021   81  
30 Jun 2021   75