สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   79  
2 Jul 2021   68  
3 Jul 2021   464  
4 Jul 2021   105  
5 Jul 2021   77  
6 Jul 2021   95  
7 Jul 2021   86  
8 Jul 2021   89  
9 Jul 2021   81  
10 Jul 2021   137  
11 Jul 2021   149  
12 Jul 2021   90  
13 Jul 2021   97  
14 Jul 2021   99  
15 Jul 2021   117  
16 Jul 2021   121  
17 Jul 2021   97  
18 Jul 2021   147  
19 Jul 2021   94  
20 Jul 2021   93  
21 Jul 2021   104  
22 Jul 2021   98  
23 Jul 2021   58  
24 Jul 2021   130  
25 Jul 2021   71  
26 Jul 2021   0  
27 Jul 2021   0  
28 Jul 2021   0  
29 Jul 2021   0  
30 Jul 2021   0  
31 Jul 2021   0