สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2021   68  
2 May 2021   88  
3 May 2021   113  
4 May 2021   97  
5 May 2021   107  
6 May 2021   204  
7 May 2021   101  
8 May 2021   81  
9 May 2021   76  
10 May 2021   104  
11 May 2021   94  
12 May 2021   87  
13 May 2021   54  
14 May 2021   91  
15 May 2021   67  
16 May 2021   45  
17 May 2021   94  
18 May 2021   64  
19 May 2021   70  
20 May 2021   120  
21 May 2021   89  
22 May 2021   90  
23 May 2021   76  
24 May 2021   119  
25 May 2021   136  
26 May 2021   66  
27 May 2021   63  
28 May 2021   87  
29 May 2021   93  
30 May 2021   86  
31 May 2021   98